• Nepalbhasa
  • दान धर्मया ला – गुंला

    गुंलाथ्वः पारुंनिसें यंलाथ्वः पारु लच्छितक नेवाः बौद्धमार्गीतय्सं दानधर्मया विशेष ला कथं ‘गुंला’ हना वयाच्वंगु दु । नेवाः संस्कृतिइ गुंलाया विशेष महत्व व गरिमा दु । गुंला शुरु जुइवं हे नेवाःतय्गु नखःचखःया माः नं न्ह्यानावइ । थुकिया शुरुवात गथांमुगः चःर् हेनिसें जुइसा गुंला शुरु जुइवं हे वाः पतिं थीथी नखःचखः स्वात्तुस्वानाः वइ । थ्वहे झ्वलय् गुंला लच्छि […]